HTML

ORIENTÁL RIVER KFt jósdája

Az Asztrológiáról, kártyajóslásról, számmisztikáról szeretnék írni. Az Ezotéria szépségeiről és tudásáról az emberi sorsokban.

Friss topikok

  • ingi_hu: kérdésem!! ebben az évben találok e munkát? várhó e hogy a megszakadt párkapcsolatom újra egymásra... (2014.09.05. 13:07) Az Asztrológia

Címkék

03 (1) 06 (1) 06. (1) 06.21. (1) 07. (1) 10-én (1) 10. (1) 2012 (1) 2012. (3) 2012.06.12 (1) 2012.06.13. (1) 2012.06.16. (1) 2012.06.27 (1) 2012.07.26. (1) 2012.7.10 (1) Címkefelhő

Cigánykártya

2012.07.26. 08:38 ORiENTÁL RIVER

kartya_001_1343284127.jpg_1700x2338

Az élet kérdéseire választ kereshetünk a cigány kártya segítségével. A kártyaolvasásnak nincsenek merev szabályai. Minden kártyavető saját szertartása szerint jár el. Van, aki bizonyos napokon nem szívesen vet kártyát. Ilyen például a szerda, vagy a péntek 13-a. Mások szerint azonban a péntek 13-a nem szerencsétlen, hanem éppen ellenkezőleg, bűvös nap, amely felettébb alkalmas mindenféle mágikus műveletre.

Szólj hozzá!

Címkék: 2012.07.26.

A Tarot kártya és a kérdés

2012.07.10. 19:53 ORiENTÁL RIVER

cards1_1341942782.jpg_225x225

Miről lehet megkérdezni a Tarot-ot?

A Tarot a következő kérdésekre válaszol:
a) egy folyamat alakulása (például: "Hogyan alakul a szakmai pályafutásom?")
b) egy helyzet jelenlegi állása (például: "Milyen most a kapcsolatom X-szel?")
c) a legcélszerűbb eljárás (például: "Mit tegyek, hogy jobb lakást találjak?")
d) a megfelelő döntés (például: "Próbáljam meg még egyszer A-t, vagy válasszak inkább valami mást?")

Úgy tegyük fel a kérdést, ahogy az eszünkbe jut. Nem az a lényeg, hogy minél ügyesebben fogalmazzunk, hanem az, hogy egészen pontosan tudjuk, mire szeretnénk választ kapni.

A nagy arkánum lapjai természetüknél fogva olyan témákat képviselnek, amelyek az ember életútját tükrözik, a magasabb szintű tudatosság felé törekvés állomásait. A tarot története a kialakulatlan tudattal kezdődik, a Bolond képviselte reménnyel és ártatlansággal. A végét a Világ kártyája jelenti, ahol minden tett bölcsességen és tudatosságon alapul. Ezek a kártyák mindannyiunk belső, valódi lényegével állnak kapcsolatban, egyedülálló személyiségünkkel, egyéni adottságainkkal, és azzal a móddal, ahogyan ezt a belső magot a külvilág követelményeivel próbáljuk harmóniába hozni.

 

Szólj hozzá!

Címkék: 2012.7.10

Horár (Kérdező) Asztrológia

2012.07.04. 07:54 ORiENTÁL RIVER

A Horár (Kérdező) asztrológia módszerével fontos és sürgető kérdésre kereshetünk választ. A horoszkóp számításához azt az időt veszik alapul, amikor valaki az asztrológushoz fordul kérdésével. Mivel ez nagyon kötött horoszkópfajta, általában igen-nem válaszokra van kihegyezve. Szigorúan követni kell a szabályokat a válaszadásnál, és bárminemű egyéni elfogultság lehetetlenné teszi a horoszkóp olvasatát. A Horár horoszkóp elmélete szerint erős rezgések jönnek létre, amikor egy fontos kérdést fogalmazunk meg az agyunkban. Ebből következik, hogy a kérdésre adott válasz az akkori csillagképben rejlik.

Mindenek kezdete itt a Kérdés. Egy kérdés feltevése komoly dolog - adja tovább számunkra Bonatus - nem lehet könnyedén kezelni. A planéták, legyenek akármilyen erősek, mégis csupán a Teremtő Erő közvetítői.

Mindenekelőtt a kérdés feltevésének időpontja és a kérdés természete a legfontosabb. Régi igazság, hogy minél erősebben akarunk valamit megtudni, és minél tisztábban látjuk hogy mit is akarunk megtudni, annál egyértelműbb és tisztább lesz a horari képlet.

Egy másik fontos kitétel a Kérdező őszintesége, valódi tudni akarása, ami nem csupán egyszerű kiváncsiság. Nem könnyű felismerni azt a pillanatot, amikor egy kérdés megérett, pedig ez nagyon fontos. E egy elmélyült és őszinte gondolati folyamat vége, és igazából akkor lenne jó leírni, amikor már biztosan tudjuk azt is, hogy milyen szavakat használunk. Ugyanis, ha már lejegyeztük a pontos időt és a kérdést, akkor nem változtathatunk egyetlen szón sem. A megítélés időpontja mindig az, amikor az asztrológus megértette a kérdést, és nem az, amikor a Kérdező először rágondolt. ( Hiszen a kérdés talán már hosszú ideje foglalkoztatja a Kérdezőt.)

Ha a kérdés olyan, amire nem kellene rákérdeznie, a képlet úgy mutatja ezt, hogy a kérdés érvénytelen. Talán okosabb is, ha nem firtatjuk tovább. A képlet akkor is érvénytelen lesz, ha közben valami egészen más foglalkoztat bennünket, amely aztán megzavarhatja a válaszadást. Hasonlóan érvénytelen a képlet, ha korábban már feltetted ezt a kérdést egy óraasztrológusnak, illetve megpróbáltál választ kapni I Chiing vagy Tarot útján. Minden kérdésnek megvan a maga ideje, nem teheted fel ugyanazt a kérdést kétszer.

A tudni akarót - azaz a Kérdezőt - Az Ascendens jelképezi és ennek ura, valamint rendszerint a Hold. Ezeket nevezzük a Kérdező szignifikátorainak.

A tudni szándékolt dolog vagy személy neve a Kérdezett, és ennek ura, a kérdésben érintett házcsúcs urát jelképező bolygó. Ezeket nevezzük a Kérdezett szignifikátorainak.

Ha a kérdést megértette az asztrológus, és felállította rá a képletet, akkor kezdődhet a kiértékelés, amely során az egész képletet kell megítélni. Ez a folyamat semmi kapcsolatban nincs holmi pszichés képességgel, vagy ködös benyomással.

Az Ascendes és ennek ura írja le a Kérdezőt, legalábbis amennyire a kérdés a Kérdezőt érinti. A Hold helyzete fogja megmutatni, hogy mire gondol a Kérdező.

Egy kérdőhoroszkóp nem fog semmit sem mondani a pszichés állapotról, nem fog semmi morális tanulságot levonni. Viszont el fogja mondani a valós tényeket. Például, ha azt kérdezik, hogy "megvegyem-e azt a bizonyos házat?" a képlet megválaszolja hogy igen vagy nem, de arra is rámutat, hogy az ár túl magas. Ha elveszett egy tárgy, akkor a képlet meg kell jelenítse a tárgyat, és meg kell válaszolja, hol található meg. A kérdésekre adott válaszokat a valóság igazolja.

Szólj hozzá!

Címkék: 03 07. 2012.

A Regressziós és Születési képlet közötti kapcsolatok (Asztrológia)

2012.06.27. 10:01 ORiENTÁL RIVER

Azok az átmeneti körülmények, amelyeket a Napra képzett Hold fényszögek jeleznek, gyakran férfi- vagy nőtémákat érintenek és a családi harmónia szintjét fejezik ki. Továbbmenve, jelzik az érzelmek és az ego közötti egyensúly mértékét. Miután nagy a serkentő erejük, a merev kapcsolatok bizonyos feszültséget jeleznek. Az Újhold új kezdeteket tár fel a regressziós és a születési ház helyzetére vonatkozóan. A Telihold beteljesedést jelez, ami ajtót nyit a jövőre.

A Merkúrral alkotott fényszögek feltárják a tudat és az érzelmek közötti kommunikációs minőséget, befolyást gyakorolnak a beszédre, a memóriára, a koncentrációra és az objektivitásra. Ha támadott, a bíráló hajlam ártalmas lehet.

A Vénuszhoz fűződő kötelékek gyengéd és szeretetteljes természetet mutatnak. Feszültséggel teli fényszögek azt is jelenthetik, hogy az érzemi sérelmeken felül kell emelkedni.

A Marshoz fűződő kapcsolatok a nyilvános imázst fejezik ki. Az egyéniség ösztönzést kap és a szenvedély erős indítást biztosít új tervekhez. Feltehetően fegyelemre lesz szükség a beteljesítéshez. Feszült fényszögek esetenként egészségre vonatkozó problémát jeleznek.

A Jupiterrel alkotott fényszögek a nagyobb családi egység harmóniáját tükrözik, valamint lehetőségeket e kapcsolatok javítására. Pozitív fényszögben a nagyvonalúság, elővigyázatosság és szívélyesség bizalmat ébreszt másokban. Feszültségteljes fényszögek szertelen vagy makacs személyiséget jeleznek.

A Szaturnuszhoz fűződő Hold kapcsolatok azt jelzik, hogy az egyén hajlamos az élet komoly aspektusaira összpontosítani. Pozitív kötödések felelősségtudatot és lojalitásérzéket tükröznek, ami másokra nagy hatást gyakorol. Feszültségteljes fényszögek önzést jelezhetnek. Fogászati problémákra vagy meghűlésre való hajlam elővigyázatossági intézkedéseket kíván meg.

Az Uránusszal alkotott fényszögek az otthont és a családot befolyásoló, előre nem látott elemeket jeleznek. Feszült kapcsolatok esetén irányváltás történhet, tudat alatti kalandvágy vagy lázadó szellem következményeként. Pozitív fényszögek esetén az elbűvölő személyiség  természetszerűleg vonz és bőven születnek eredeti elgondolások.

A Neptunuszhoz fűződő kapcsolatok fokozott érzékenységet jeleznek. Másokat inspirál az idealista megközelítés. Kedvezőtlen fényszögben hajlamos az egyén arra, hogy könnyen megzavarodjon és némiképp hajlíthatatlan legyen a célok kitűzésében vagy elérésében.

Plútóval összefüggésben erős vágy mutatkozik a meglévő körülmények megváltoztatására, s ez egyaránt vezethet konstruktív képességre vagy destruktív mesterkedésekre. Szerencsés fényszögben az adott egyénnek megvan a képessége is arra, hogy az ábrándképnek energiát kölcsönözzön és elérje a kívánt eredményt.

Szólj hozzá!

Címkék: 2012.06.27

A Nőpápa

2012.06.26. 09:41 ORiENTÁL RIVER

A Nőpápával belépünk a kettes szám, az anyag világába, az igazi női világba, ahol minden rejtve van, s csak lassacskán lepleződik le.

A Nőpápa hosszú, kék köpenyt visel, amely alól piros ruha látszik ki, a kék színnel jelképezett szellemiség fölötte áll a tettnek, a piros színnek. A Nőpápa piros és zöld virágokkal díszített, hármas tagozódású tiarát visel. A hármas korona azt jelzi, hogy akárcsak a Pápa, a Nőpápa is három szinten: a fizikai, a lelki és a szellemi szinten uralkodik.

Ő az igazi női princípium: az alkotást, a vajúdást, a lét komoly, rejtett titkait képviseli, és a tevékeny passzivitást, amely ezen a világon minden nőiesnek mondott dolgot jellemez.  Hát nem a matriarchátus volt-e évezredeken át az emberiség osztályrésze?

A Nőpápa egy testszínű, nyitott könyvet tart az ölében. Ez azt jelképezi, hogy itt és most élünk, férfi vagy női testünkben. Az anyagi világon csak úgy léphetünk túl, ha előbb elfogadjuk azt.

Szorosabb értelemben a Nőpápa egy bölcs, derűs nő, aki férjnél van, vagy érzelmileg kötödik egy férfihoz, vannak vagy lesznek gyermekei. Nagyon jó lap ez az alkotóknak, a misztikusoknak, az íróknak, a jövőbelátóknak.

Jelentése:

Egy nő segítsége. Várakozás egy örömteli eseményre. Vajúdás, termékenység, beavatás. Olyan foglalkozások, melyek részint a valóságos szüléssel kapcsolatosak (bábaasszony), részint a szellemi születéshez kötődnek (lélekelemző, médium, író, asztrológus...)

 

Szólj hozzá!

Címkék: 2012.06.16.

A Mágus

2012.06.26. 09:41 ORiENTÁL RIVER

A tarot kártya nagy árkánumának első lapja a mágus. Nekem ez a kedvencem. A Minden lehetségest jelenti. S valóban erről is szól ez a lap, hogy itt aztán minden lehetséges.

Egyik keze a földre, míg másik az égre mutat, érzékeltetve ezzel is, hogy minden lehetséges. Ő föld és ég ura lehet, persze csak ha akar. A mágus asztalán rendre sorakoznak a kellékek. Vagyis a Kis Árkánumból ismert szimbólumok: a kard, a bot, a kehely és az érme. Ezzel szintén utalva arra, hogy minden eszköze megvan ahhoz, hogy föld és ég ura lehessen.

A mágus köpenye piros, ami a termékenységet, az életet is szimbolizálja. Alatta az inge fehér, s ez nagyon biztató számunkra, hiszen a fehér mindig valami jóra utal, jót jelez. Például, hogy nem kell félnünk a mágustól, mert jót akar, hiszen ő a fehér oldal embere.

Általában a mágus környékén láthatunk rózsákat, vagy néha egyéb virágokat, amik szintén a pozitív teremtésre hívják fel a figyelmünket. A mágus feje felett lévő végtelenjel biztossá teszi számunkra, hogy ő az úr. Legalábbis minden lehetősége megvan, hogy az adott helyzetből bármit - jót vagy rosszat - kihozhasson. S ez az, ami ennek a lapnak az igazi ereje. Pontosan ez, hogy minden eszköze, lehetősége és tudása megvan ahhoz, hogy bármit létrehozzon, hogy az adott szituációt javunkra vagy akár ellenünkre fordítsa.

Ha ez a lap jön ki válaszként valamely kérdésünkre, akkor tudnunk kell, hogy minden lehetséges, de az, hogy mi lesz, az csak rajtunk áll. Úgy kell ezt elképzelnünk, mintha egy tökéletesen felszerelt konyhában minden rendelkezésünkre áll, de tőlünk függ, hogy mit főzünk meg. A tudásunk, a bátorságunk, valamint a kreativitásunk az, amitől függ, hogy tudunk-e élni a kapott eszközökkel, lehetőségekkel.

Amikor kártyát vetünk, vagy egyszerűen csak meditálni szeretnénk, és ez a lap jön ki, örüljünk neki, hiszen ez azt mutatja, hogy a boldogságunk csak egy kis karnyújtásnyira van, de az, hogy mekkora és milyen lesz, az csak attól függ, hogy jól tudunk-e majd bánni a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Sőt, hogy merjük-e használni őket.

Azért az még egy fontos momentum, ha valamilyen rendszerben rakjuk ki a kártyákat, sokat alakulhat e lapnak az értelmezése is, hiszen akkor már számít, hogy milyen lap áll előtte, illetve utána. E lapok befolyásolhatják, némiképpen módosíthaják a mágus jelentését, de az alapját egyik lap sem tudja elfedni, megváltoztatni.

 

Szólj hozzá!

Címkék: 2012.06.13.

A Császárnő

2012.06.21. 08:49 ORiENTÁL RIVER

A Császárnő a királyság jelvényeit tartja a kezében: baljában a jogart, jobbjában a sas képét, a fején piros-arany királyi fejék. A arany nyaklánc és az aranyöv, melyeket szintén aranyból készült háromszög fog össze, ugyancsak a királyi megjelenést szolgálják, erőt és derűt sugallnak.

A Császárnő aktívabb, mint a Nőpápa: itt már a hármas szám birodalmába lépünk, amely a konkrét fejlődés szakasza, megoldja az ellentéteket, és túllép rajtuk.

Trónját teljesen beborítja egy testszínű szövet, hiszen a Császárnő az anyagon uralkodik, hatalma időleges. Ez a lap kifejezetten pozitív, egyáltalán nem tagadja a múlt dolgait, s van elegendő ereje ahhoz, hogy ott legyen a jelenben, a cselekvésben.

Ruhájának kékje - mely a passzivitás színe - befedi az alatta viselt ruha pirosát, amely csak térdig látszik ki. Aktivitása, cselekvési kedve ellenére az értelme úrrá tud lenni hevességén, hirtelen felindulásain.

A Császárnő olyan kártyalap, mely egyben az észhez, az értelemhez is szól. Merkúr minden lehetséges erejét latba veti itt.

Ő nem áll meg a várakozás birodalmában, arra törekszik, hogy valóra váltsa a terveket, s mindennél jobban ragaszkodik a kitűzött célok, az elképzelt ideál eléréséhez.

Ha ezt a lapot húzzuk, a Császárnő, akárcsak a Császár, a tanácsadót jelképezheti. A Császárnő életteli, cselekvő asszony, aki nem leplezi finom báját, magabiztos nőiességét.

A Császárnő értelmezése:

Kedvező időszak a tervek megvalósításához. Sikerek a tanulásban. Hírek érkeznek (levélben vagy telefonon). A problémák megoldása. Tisztánlátás, öntudatra ébredés. Befejez, megvalósít valamit. Értelem. Tudományos vagy egyéb tanulmányok. Termékenység, növekedés, életteliség, fejlődési folyamatok, új dolgok születése, termékeny talaj.

Szerelem:

Élettteli, egészséges kapcsolat, amely növekszik és fejlődik. Új szerelem, amely most bontakozik ki. A család gyarapodása.

Szólj hozzá!

Címkék: 2012. 06.21.

Cigánykártyáról....

2012.06.21. 08:49 ORiENTÁL RIVER

A cigány kártya 36 lapos, kártyavetésre készült, kizárólag jóslásra használják. A kártyalapok egyszerűek és szép kivitelűek, mindegyik a tudást hordozza magában, mély bölcsességet rejt. A két vagy többlapos kivetéssel konkrét kérdésekre lehet választ kapni, és arra is van mód, hogy saját kivetési módszert dolgozzunk ki.

A jövendőmondás intuitív tudomány, a lapok szimbólumait meghatározza, hogy a kivetéskor milyen érzések munkálnak a kártyajósban. Lényeges a kérdező személye, az adott helyzet és a kártyajós ösztöne is. Ugyanakkor nemcsak a kártyalapok szimbolikája és jelentésük számít, fontos az is, hogyan helyezkednek el.

1940-es években, amikor a Whitman Publishing kinyomtatta az első jóskártyát, még lázadásnak számított egy jóssal szóba állni, erre csak a legelszántabbak vetemedtek. A második évezred végére azonban a jóskártyák az önismeret, az önfelfedezés és a meditáció hasznos segédeszközévé léptek elő. Napjainkban, amikor tömérdek választási lehetőség áll előttünk - számuk szinte végtelen - , a jóskártyák használata az elmélyült gondolkodás és döntéshozás segítője lett.

Egyre többen fordulnak látókhoz, médiumokhoz, kártyajósokhoz.

Szólj hozzá!

Címkék: 2012.06.12

Az Asztrológia

2012.06.21. 08:49 ORiENTÁL RIVER

A horoszkóp mindennél nagyobb segítségünkre lehet a legfontosabb feladat megoldásában: hogy megismerjük önmagunkat, sorsunk fő irányvonalait, azt, hogy mi a nekünk rendelt igazi út, és mik a szakadékok, amelyek fenyegetnek.

Az asztrológia olyan sokoldalú eszköz, amelynek a segítségével megismerhetjük önmagunkat.Tanácsot adhat a szerelmi életben, a megfelelő karrier felé irányít, még abban is segíthet, hogy jobb szülők legyünk. De az asztrológia ennél sokkal több. Az egyik legjobb eszköz arra, hogy megértsünk másokat, hiszen ha tudjuk, hogyan kell a születési horoszkóp különböző elemeit összekapcsolni, bepillanthatunk az álarc mögé, amelyet valaki a külvilágnak mutat, és így felfedezhetjük, ki is az illető valójában.

Az asztrológusok évezredeken át vizsgálták a bolygók tevékenységének hatását és ennek összefüggéseit az emberi viselkedéssel, a személyiséggel, az egészséggel, a karmával és még sok más dologgal.

Mai formájában az asztrológiát az élet minden területén használhatja bárki, aki jobban meg akarja érteni a világot.

Gyakorlati eszközt lehet a személyes jólét elősegítésében, felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol harmónia, illetve konfliktus alakulhat ki, jelzi egy tervezett, fontos esemény tökéletes időpontját, és mutatja az utat, ha akadályba ütközünk.

Az asztrológiát évezredeken keresztül használták fel jövendőmondásra.

Mivel semmi sem állandó, ha megértjük a bolygók haladását, megtudhatjuk, hogyan használjuk ki a változásokat a saját előnyünkre.

1 komment

Címkék: 10. 06. 2012.

A Tarot kártya

2012.06.11. 14:42 ORiENTÁL RIVER

A tarot, kétségek idején bizakodást és reményt nyújt, de szembesít a valósággal, hogy rávezessen arra az útra, mely kelepcékkel van teli: a mi saját utunkra. Minden akadály, minden szenvedés, de minden boldog pillanat is arra szolgál, hogy előrébb juthassunk.

Az életünk célját, végső értelmét nyilván csak halálunkkor fogjuk megérteni. Addig azonban az a dolgunk, hogy fejlődjünk, s a lehető legjobban teljesítsük kötelességünket, mely születésünk napján lett számunkra kijelölve, vagyis, hogy azok legyünk, akik vagyunk.

A tarot vezető, mely segít megérteni megtorpanásainkat, kudarcainkat, választ ad a kérdéseinkre. Felelős emberré tesz bennünket, olyan emberré, aki figyel magára és a döntéseire.
" Tedd, amit tenned kell, legyen, ami lesz"

 

Szólj hozzá!

Címkék: 2012 06 10-én